DHSEAWORKS

Producten

De beste kwaliteit

Onze producten

Den Herder Seaworks levert zee-aggregaten, zand en grind, in de diverse korrelsamenstellingen vanuit meerdere concessiegebieden gelegen in en rond de Noordzee en het Engels Kanaal.

Alle aggregaten kunnen tijdens het laden naar wens en behoefte van de klant/opdrachtgever worden gezeefd. Wat betreft het materiaal dat gewonnen wordt op het Nederlands continentale plat vindt leverantie plaats conform de Nederlandse richtlijnen van het bouwstoffen besluit ( KIWA BRL 9313) met daarbij een verklaring van KIWA dat zand afkomstig uit dynamische Nederlandse wingebieden als PFAS onverdacht kunnen worden beschouwd.

Wat betreft de leverantie van zee-aggregaten uit buitenlandse wingebieden, bestemd voor de Nederlandse markt, laat Den Herder Seaworks op eigen initiatief steekproefsgewijs meerdere vrachten door een onafhankelijk bureau onderzoeken op PFAS. Ook daaruit blijkt dat de door Den Herder Seaworks gebruikte buitenlandse wingebieden vrij zijn van PFAS.

Door onze jarenlange ervaring, kennis, vakkundig personeel en de vele concessiegebieden waarover wij langdurig kunnen beschikken zijn wij in staat om gedurende lange periodes hoogwaardige grondstoffen te leveren van een constante kwaliteit.